הועדה המקומית לתכנון ובניה חבל מודיעין

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

הודעה לציבור בענין הנחיות לאישור בריכות שחיה קיימות
נוהל לטיפול  בבקשות לבריכות שחייה קיימות:
1.  בקשה להיתר על הסדרת בריכה קיימת תלווה בהצגה מראש :
א. אישור יועץ בטיחות
ב. אישור מהנדס קונסטרוקציה.

2.  בקשות שאושרו בוועדות השונות
קבלו החלטה לאישור בתנאים :
אחרי 90 יום מההחלטה במידה ולא הושלמו התנאים (אף בחלקם)יישלח מכתב התראה למבקש והתיק יועבר להמשך טיפול במחלקת פיקוח.

3. בקשות ישנות (החלטה מעל שנה)
נדונו ואושרו ,לא מולאו התנאים ותוקף החלטה פג, התיק יועבד למחלקת פיקוח להמשך טיפול


mainpic 

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.