עדכונים

מידע כללי

חדשות

  • פרויקט כביש 453 שהם דרום - נבלט וכביש 444 חדיד - נבלט

    במסגרת פרויקטים אלו יורחב הכביש הקיים ויהפוך לדו מסלולי, יוסדר התוואי הנופי והתאורה, יבנו כ-2 גשרים חדשים מעל נחל נטוף ומעל נחל נבלט, יוסדר ניקוז ומעבירי מים ויוסדרו צמתים מרומזרים. להלן פרטי ההודעה.

  • הודעה על הפקדת תכנית תמ"ל/1081 אלעד

    הפקדת התכניתנוסח פרסום חתום

  • הודעה על הפקדת תכנית תמל/1072 יהוד מגשימים

    הפקדת התכניתנוסח פרסום חתום

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.