הועדה המקומית לתכנון ובניה חבל מודיעין

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

הודעה על הפקדת תכנית תמל/1072

הפקדת התכנית תמל/1072 יהוד מגשימים
נוסח פרסום חתום


הודעה על הפקדת תכנית תמ"ל 1081

הפקדת התכנית תמל/ 1081 אלעד

נוסח פרסום חתוםפרויקט כביש 453 שהם דרום- נבלט וכביש 444 חדיד- נבלט

במסגרת פרויקטים אלו יורחב הכביש הקיים ויהפוך לדו מסלולי, יוסדר התוואי הנופי והתאורה,

יבנו כ2 גשרים חדשים מעל נחל נטוף ומעל נחל נבלט, יוסדר ניקוז ומעבירי מים וכמו כן יוסדרו צמתים מרומזרים.

לצפיה בפרטי ההודעה

עבודות איתור תשתיות בישובי החבל

בשבועות הקרובים המועצה מתחילה לבצע עבודות איתור תשתיות בישובי החבל.
בשלב הראשון מדובר על ביצוע במושבים רינתיה מזור ונחלים.
העבודה תתבצע באמצעות רכב של חברת אופק המאובזר במערכת הנדרשת.
הרכב הנ"ל יסתובב בישובים בשעות הרגילות לצורך סריקת השטח והתשתיות הקיימות בין היתר יתבצע צילום תלת מימד ברחבי הישוב.
לאור המצב אנו מתנצלים על ההפרעות ו/ או השיבושים בתנועה ברחוב בזמן ביצוע הצילומים.
מובהר כי הצילומים אינם קשורים לאיתור חריגות בניה ו/ או עבירות מסוג כלשהו. למידע ופרטים נוספים

הודעה לציבור בענין הנחיות לאישור בריכות שחיה קיימות
נוהל לטיפול  בבקשות לבריכות שחייה קיימות:
1.  בקשה להיתר על הסדרת בריכה קיימת תלווה בהצגה מראש :
א. אישור יועץ בטיחות
ב. אישור מהנדס קונסטרוקציה.

2.  בקשות שאושרו בוועדות השונות
קבלו החלטה לאישור בתנאים :
אחרי 90 יום מההחלטה במידה ולא הושלמו התנאים (אף בחלקם)יישלח מכתב התראה למבקש והתיק יועבר להמשך טיפול במחלקת פיקוח.

3. בקשות ישנות (החלטה מעל שנה)
נדונו ואושרו ,לא מולאו התנאים ותוקף החלטה פג, התיק יועבד למחלקת פיקוח להמשך טיפול


mainpic 

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.