בקשה למידע להיתר במערכת רישוי זמין בלבד


התשלום לצורך הגשת בקשה למידע להיתר במערכת רישוי זמין בהתאם לרפורמה תיקון 101 לחוק.
על עורך הבקשה להטמיע את אגרת המידע באתר רישוי זמין.


המידע לצרכי בניה יתקבל אך ורק דרך הרישוי הזמין לאחר איסוף הנתונים, ולא דרך הועדה.

קישור לרישוי זמין

להזמנת דף מידע ללא כרטיס אשראי נא לפנות לועדה
כתובת הנכס:
שם יישוב:  
רחוב:    
מספר בית:    
מקרקעי הנכס:
*גוש        
*חלקה  
 מספר החלקה:     
 
מגרש  
 
 
פרטי מזמין דף המידע לבקשה להיתר:
* שם פרטי     
* שם משפחה     
*מס. טלפון    
מס. נייד  
* מייל        
* כתובת למשלוח דואר      
הערות