עבודות איתור תשתיות בישובי החבל

בשבועות הקרובים המועצה מתחילה לבצע עבודות איתור תשתיות בישובי החבל.

בשלב הראשון מדובר על ביצוע במושבים רינתיה מזור ונחלים.

העבודה תתבצע באמצעות רכב של חברת אופק המאובזר במערכת הנדרשת .

הרכב הנ"ל יסתובב בישובים בשעות הרגילות לצורך סריקת השטח והתשתיות הקיימות בין היתר יתבצע צילום תלת מימד ברחבי הישוב .

לאור המצב אנו מתנצלים על ההפרעות ו/ או השיבושים בתנועה ברחוב בזמן ביצוע הצילומים .

מובהר כי הצילומים אינם קשורים לאיתור חריגות בניה ו/ או עבירות מסוג כלשהו.

סרטון המתאר את אופן ביצוע העבודות

1Tashtit _pic