ימי ושעות קבלת קהל ומענה טלפוני
קבלת קהל:
ימים ב', ד' בין השעות 8:30-13:00

יום ג' בין השעות 12:30-15:30

לידיעת הציבור

בתאריך 2/3/2020 יום הבחירות הוועדה סגורה ולא תתקבל קבלת קהל

בתאריך 10/3/2020 חג פורים משרדי הוועדה יהיו סגורים ולא תתקבל קבלת קהל

מענה טלפוני לא ינתן בשעות קבלת קהל!
טלפון בועדה: 03-9722887 

pic_receive