מועדי ישיבות משנה מתוכננות בשנת 2018

להלן תאריכים הישיבות שנקבעו לשנת 2018, כל הישיבות יתקיימו בשעה 16:00:

28/01/2018 יום שלישי

13/02/2018 יום שלישי

25/02/2018 יום ראשון

18/03/2018 יום ראשון

15/04/2018 יום ראשון

13/05/2018 יום ראשון

10/06/2018 יום ראשון
  
08/07/2018 יום ראשון

29/07/2018 יום ראשון

26/08/2018 יום ראשון

16/09/2018 יום ראשון

07/10/2018 יום ראשון

04/11/2018 יום ראשון

02/12/2018 יום ראשון