טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
253.5597
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.00 אגרות רשיון בניה: 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 336.80 336.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 36.37 36.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2,000 מ"ר מ"ר 36.48 36.48
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2,000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.35 1.35
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.25 1.25
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.62 0.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.220 חממות ובתי רשת לכל מ"ר נוסף מעל 100 מ"ר מ"ר 0.62 0.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.35 1.35
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 4.04 4.04
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.13 0.13
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.35 1.35
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 לוחות קולטי שמש המיתקן פוטו-וולטאי או תחנת כח סולרית מ"ר 1.31 1.31
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.420 לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 לוחות קולטי שמש המיתקן פוטו-וולטאי או תחנת כח סולרית מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות חציבה, כרייה, חפירה או מילוי וכיוצא באלה שלא למטרת הקמת בניין מ"ק 1.35 1.35
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.550 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.35 1.35
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.35 1.35
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר בטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 336.80 336.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 67.36 67.36
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.951 קיזוז (1) בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרת מידע 1.12.1 אגרת מידע לחלקה בודדת יח' 215.00 215.00
אגרת בניה אגרת מידע 1.12.2 אגרת מידע ל- 2 חלקות רציפות יח' 344.00 344.00
אגרת בניה אגרת מידע 1.12.3 אגרת מידע לכל חלקה נוספת יח' 108.00 108.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז3 התאמה לפי הסכם 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 2.01.0 מים לשטח בניה מ"ר 24.54 72.25
היטלי פיתוח היטלי מים 2.01.1 מים לשטח מגרש מ"ר 5.09 14.99
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.02.0 ביוב לשטח בניה מ"ר 42.25 124.39
היטלי פיתוח היטלי ביוב 2.02.1 ביוב לשטח מגרש מ"ר 4.24 12.48
היטלי פיתוח היטלי תיעול 2.03.0 תיעול וניקוז לשטח בניה מ"ר 5.37 15.81
היטלי פיתוח היטלי תיעול 2.03.1 תיעול וניקוז לשטח מגרש מ"ר 3.02 8.89
היטלי פיתוח היטלים כללי 3.00.00 תרומה לקק"ל - עיגול לשקל הקרוב יח' 0.00 0.00