עדכונים

 • הגשת התנגדויות באופן מקוון

  שלום לכולם,

  מנהל תכנון פיתח שירות להגשת התנגדויות באופן מקוון באתר מידע תכנוני של מינהל התכנון.

  עם פרסום הודעה על הפקדת התכנית באתר, נפתחת האפשרות להגשת התנגדויות באופן מקוון, שאמורה להיסגר בתום תקופת ההפקדה.

  על מנת לעדכן את תאריכי הפרסום באתר מוקדם ככל האפשר, נבקש כי:

  מיד עם הפרסום להפקדה יש לשלוח את תיק הפרסומים בעיתונים ועל גבי שלטים, למייל: [email protected] ולליליאן סויסה, למייל: [email protected]

  לתשומת הלב, יש להעביר את תיק הפרסומים סרוק באופן קריא וברור.

  בהמשך, בתום תקופת ההפקדה יש להשלים את תיק הפרסומים המלא, לרבות מכתב מהוועדה המקומית הכולל התייחסותה האם הוגשו/ לא הוגשו התנגדויות וכן תצהיר הסרת שילוט.

  אודה להעברת ההודעה לידיעת הנוגעים בדבר בוועדה המקומית.

 • 11/04/2022

  הודעה לציבור בנושא תכנית בינוי מבוא מודיעים

  הועדה מודיעה כי עלה הצורך בדיון מחודש בתכנית הבינוי של מבוא מודיעים אשר תועלה לדיון באחת מישיבות הועדה הקרובות .

  לדבר יש משמעות על התכנון הפרטני של בתי המגורים

  לשאלות והבהרות להמשך תכנון יש להמתין לתכנית בינוי מעודכנת שתפורסם באתר הוועדה

 • עבודות איתור תשתיות בישובי החבל

  בימים אלו מתבצעים עבודות איתור תשתיות בישובי החבל. לקריאה וצפייה בסרטון >>

מידע כללי

חדשות

 • שלום לכולם,

  בשנת 2022 יצא מינהל התכנון לתהליך עדכון מתווה ההודעות.

  לאחרונה אושרו התקנות המחייבות את השלטים המפורסמים על פי חוק

  קישור ליוטיוב לנוסח החדש

  בעת הפקדת התכנית ואישורה והן יהפכו למחייבות החל מתאריך 5.10.22

  התקנות החדשות יחייבו לכלול בהודעה, מלבד את עיקרי התכנית ומטרותיה:
  קישור בסריקה המפנה להודעה מקוונת ולמסמכי התכנית

  מפה להתמצאות מרחבית הכוללת את הקו הכחול של התכנית

 • הודעה לציבור בנושא תכנית בינוי מבוא מודיעים

  הועדה מודיעה כי עלה הצורך בדיון מחודש בתכנית הבינוי של מבוא מודיעים אשר תועלה לדיון באחת מישיבות הועדה הקרובות .

  לדבר יש משמעות על התכנון הפרטני של בתי המגורים

  לשאלות והבהרות להמשך תכנון יש להמתין לתכנית בינוי מעודכנת שתפורסם באתר הוועדה

 • מועדי וועדת משנה

  מועדי וועדת משנה

 • פרויקט כביש 453 שהם דרום - נבלט וכביש 444 חדיד - נבלט

  במסגרת פרויקטים אלו יורחב הכביש הקיים ויהפוך לדו מסלולי, יוסדר התוואי הנופי והתאורה, יבנו כ-2 גשרים חדשים מעל נחל נטוף ומעל נחל נבלט, יוסדר ניקוז ומעבירי מים ויוסדרו צמתים מרומזרים. להלן פרטי ההודעה.

 • הודעה על הפקדת תכנית תמ"ל/1081 אלעד

  הפקדת התכניתנוסח פרסום חתום

 • הודעה על הפקדת תכנית תמל/1072 יהוד מגשימים

  הפקדת התכניתנוסח פרסום חתום

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.